Zmiany personalne w Zarządzie Wirthwein AG

Nowy zarząd Wirthwein AG od 1 stycznia 2021 r.: Dr. Ralf Zander (finanse), Marcus Wirthwein (sprzedaż i rzecznik zarządu) i Holm Riepenhausen (technika).

Marcus Wirthwein przejmuje dział sprzedaży –
Holm Riepenhausen nowym dyrektorem ds. technicznych –
Frank Wirthwein z końcem roku opuszcza Zarząd

 

Creglingen. Powołanie dr Ralfa Zandera na Dyrektora ds. finansowych z dniem 1 lipca 2020 r. zapoczątkowało zmiany w Zarządzie Wirthwein AG. Na przełomie roku nastąpią dalsze zmiany w jego składzie. Dipl.-Ing. Marcus Wirthwein, dotychczas odpowiedzialny za sprawy techniczne, przejmie dział sprzedaży, którym do tej pory kierował jego brat Frank Wirthwein. Ekonomista biznesu międzynarodowego Frank Wirthwein odchodzi z Zarządu Wirthwein AG z dniem 31.12.2020 i przejmie w przyszłości odpowiedzialność za „Wirthwein Interior“. Dipl.-Ing. Holm Riepenhausen będzie nowym Dyrektorem ds. technicznych.

Rozpoczęta zmiana będzie kontynuowana w nowym roku, gdyż rodzina Wirthwein podjęła strategiczną decyzję, by firma Wirthwein AG w przyszłości była zarządzana wyłącznie przez Radę Nadzorczą, zaś zarządzanie bieżącą działalnością było powierzone dyrektorom niebędącym członkami rodziny. Konkretnie oznacza to, że Wirthwein AG aktualnie jest w trakcie procesu wyboru nowego dyrektora generalnego odpowiedzialnego za sprawy handlowe. Gdy stanowisko zostanie odpowiednio obsadzone, a osoba wdroży się w swoje zadania , Marcus Wirthwein przejdzie do Rady Nadzorczej i zostanie jej przewodniczącym. Dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej Udo Wirthwein zotanie następnie „Honorowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej“.

 

Frank Wirthwein

Przewodniczący Rady Nadzorczej Udo Wirthwein dziękuje swojemu synowi Frankowi, także w imieniu całej Rady Nadzorczej, za jego skuteczne i niestrudzone zaangażowanie na odpowiedzialnym stanowisku kierowniczym, które od 2010 r. pełnił w firmie Wirthwein AG zatrudniającej blisko 2.500 pracowników. W tym czasie odegrał kluczową rolę w budowaniu wraz z całym Zarządem kolejnych obszarów biznesowych Grupy, a także pozytywnie rozwijał akwizycje spółek inwestycyjnych.

Frank Wirthwein przejmie w przyszłości odpowiedzialność za „Wirthwein Interior“, spółkę należącą do rodziny Wirthwein, ale poza Wirthwein AG. W segmencie wykończenia wnętrz zatrudnionych jest łącznie ponad 1.000 pracowników.. Największą firmą w tym sektorze jest Bembé Parkett GmbH & Co. KG. Frank Wirthwein będzie również członkiem Rady Nadzorczej Wirthwein AG.

 

Holm Riepenhausen

Przyszły Dyrektor ds. technicznych Wirthwein AG studiował budowę maszyn na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Bezpośrednio po studiach i uzyskaniu dyplomu inżyniera przeszedł do branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, gdzie od ponad 28 lat nieprzerwanie pracował na różnych odpowiedzialnych stanowiskach w tej samej firmie z branży zaopatrzenia przemysłu motoryzacyjnego, ostatnio jako członek zarządu odpowiedzialny za rozwój branży motoryzacyjnej. Tym samym 55-letni Holm Riepenhausen wnosi idealne warunki dla długoterminowego ukierunkowania rodzinnego przedsiębiorstwa Wirthwein – jednocześnie elastycznie reagując na stale zmieniające się warunki rynkowe i wprowadzając coraz to nowe innowacje techniczne.

Holm Riepenhausen z dniem 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna pracę w Wirthwein AG jako nowy Dyrektor ds. technicznych. Marcus Wirthwein cieszy się na tę współpracę i wraz z Dyrektorem ds. finansowych dr Ralfem Zanderem wita Holma Riepenhausena w imieniu wszystkich pracowników.