Polityka prywatności

Wirthwein przywiązuje ogromną wagę do przejrzystości działania i szanuje podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności. Zapewnienie poufności Państwa danych jest dla nas bardzo ważne. Dokładamy wszelkich starań, by przyjęte zabezpieczenia i zasady wykorzystania informacji zgromadzonych w naszych bazach danych gwarantowały poufność i bezpieczeństwo.

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami dotyczącymi Państwa. Zachęcamy do zapoznania się z niniejszym dokumentem.

 

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Państwa dane, pozyskiwane w ramach funkcjonowania tego serwisu, będą wykorzystywane przez Wirthwein AG, spółkę matkę Wirthwein Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, KRS: 0000208187.
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania Państwa danych osobowych przez Wirthwein, prosimy o kontakt:

Wirthwein Polska Sp. z o.o.
ul. Lodowa 93E
93-232 Łódź
Telefon: +48 42 272 3030
E-mail: biuro@wirthwein.de 

Z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych skontaktować można się pod adresem:

Norbert Rauch, atarax Unternehmensgruppe
c/o Wirthwein SE
Walter-Wirthwein-Str. 2-10
97993 Creglingen
Niemcy/GER
Telefon: +49 09132 798 00
E-mail: datenschutz@wirthwein.de 

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH

To, jakie dane są przetwarzane szczegółowo i w jaki sposób są wykorzystywane, zależy w dużej mierze od żądanych lub uzgodnionych usług. Dlatego też nie wszystkie części niniejszej Polityki prywatności będą miały zastosowanie konkretnie w Państwa przypadku.

Wirthwein może pozyskiwać dotyczące Państwa dane osobowe:

 • bezpośrednio od Państwa, w związku z korzystaniem ze stron internetowych.
  W trakcie korzystania ze stron internetowych Wirthwein, mogą być Państwo proszeni o podanie niektórych danych osobowych. Dane osobowe, które podają Państwo dobrowolnie w ramach korzystania z powyższych funkcjonalności mogą obejmować: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje podane w trakcie składania prośby o wsparcie, komentarze lub wypowiedzi na forum. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Wirthwein informacji pozyskiwanych w ten sposób w części Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem ze stron internetowych
 • bezpośrednio od Państwa, w związku z zawarciem umowy z Wirthwein.
  W związku z zawarciem z Wirthwein umowy handlowej, w tym o świadczenie usług, mogą być Państwo proszeni o podanie niektórych danych osobowych. Dane osobowe, które podają Państwo w ramach procesu zawierania i realizacji umowy mogą obejmować: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, numer rachunku bankowego. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Wirthwein informacji pozyskiwanych w ten sposób w części Przetwarzanie danych osobowych Partnerów Biznesowych i Klientów.
 • pośrednio, od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy, który jest Partnerem Biznesowym lub Klientem Wirthwein.
  W związku z zawarciem z Wirthwein umowy handlowej, w tym o świadczenie usług, Państwa dane osobowe mogą być przekazane Wirthwein przez Państwa pracodawcę lub zleceniodawcę, jeżeli zostaniecie Państwo wyznaczeni jako osoby uprawnione do działania w imieniu tego podmiotu w związku z realizacją umowy lub do kontaktu. Dane osobowe, które pozyskamy w ten sposób mogą obejmować: imię i nazwisko, firmę, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Wirthwein informacji pozyskiwanych w ten sposób w części Przetwarzanie danych osobowych osób uprawnionych do działania w imieniu naszych partnerów biznesowych i klientów.
 • pośrednio, z publicznie dostępnych źródeł, informacyjnych baz danych lub agencji kredytowych, wyłącznie gdy jest to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania danych, w szczególności dla realizacji zawartych umów handlowych;
 • automatycznie, w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych Wirthwein, aplikacji lub narzędzi online.
  Podczas Państwa wizyty oraz korzystania z oferowanych przez nas funkcjonalności, możemy pozyskiwać informacje dotyczące Państwa wizyty i aktywności, które są automatycznie wysyłane do nas przez przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, takie jak adres IP, typ urządzenia, typ przeglądarki, poprzednio odwiedzane strony internetowe, odwiedzane podstrony lub data i godzina każdego zapytania odwiedzającego. Więcej informacji o przetwarzaniu przez Wirthwein informacji pozyskiwanych w ten sposób w naszej Polityce Cookies.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRON INTERNETOWYCH

W zależności od tego, z jakiej usługi Państwo korzystają, zasady przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się różnić. Pozyskując Państwa dane Wirthwein za każdym razem poinformuje dokładnie w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez Wirthwein, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Państwa żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Wirthwein również w celu realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z usług i funkcji oferowanych przez Wirthwein, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • udzielenia odpowiedzi na zapytanie skierowane przez Państwa do Wirthwein z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych powyżej lub za pośrednictwem formularzy kontaktowych, w tym zawieszonych w naszych serwisach – w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu udzielenia odpowiedzi na to zapytanie lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych.

Dotyczące Państwa dane Wirthwein może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisach, których jest operatorem. Państwa dane osobowe Wirthwein może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w operowanych przez niego serwisach lub w dziale Podmiot odpowiedzialny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lub jest warunkiem zawarcia umowy z Wirthwein – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Państwu Wirthwein. Wirthwein każdorazowo poinformuj Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem wtyczki portalu społecznościowego Facebook

W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 lipca 2019 r. sygnatura C-40/17, Wirthwein informuje, że współadministratorem danych osobowych Użytkowników z mocy prawa jest również Facebook Ireland Ltd (dalej: Facebook). Dane gromadzone przez Wirthwein za pomocą wtyczki od dostawcy Facebook będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z wykorzystywaniem wtyczki portalu społecznościowego Instagram

W ramach naszej oferty online mogą zostać zintegrowane funkcje i treści serwisu Instagram, oferowanego przez Instagram Inc. Z siedzibą w 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Mogą to być na przykład treści takie jak obrazy, filmy lub teksty oraz przyciski, za pomocą których użytkownicy mogą informować o tym, że polubili daną treść, o ich autorach lub subskrybować nasze posty. Jeżeli użytkownicy są członkami platformy Instagram, Instagram może przyporządkować wywołanie wyżej wymienionych treści i funkcji do profili użytkowników na tej platformie. Polityka prywatności serwisu Instagram:

www.instagram.com/about/legal/privacy/

.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH I KLIENTÓW

W zależności od tego, z jakiej usługi Państwo korzystają, zasady przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się różnić. Pozyskując Państwa dane Wirthwein za każdym razem poinformuje dokładnie w klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług na Państwa rzecz przez Wirthwein, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Państwa żądaniem, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla Państwa oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Panią/Panem a Wirthwein również w celu realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z usług i funkcji oferowanych przez Wirthwein, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • w przypadku korzystania przez Państwa z usług świadczonych przez Wirthwein odpłatnie, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Wirthwein, w tym wynikających z ustaw rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z brzmieniem tych ustaw, przez okres wynikający z przepisów w nich zawartych;
 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem dotyczących Państwa
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z zawartą umową. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych.

Dotyczące Państwa dane Wirthwein może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisach, których jest operatorem. Państwa dane osobowe Wirthwein może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w operowanych przez niego serwisach lub w dziale Podmiot odpowiedzialny.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest warunkiem zawarcia umowy z Wirthwein lub może być wymagane przepisami prawa – wszystko w zależności od usługi oraz zakresu świadczenia, jakie udziela Państwu Wirthwein. Wirthwein każdorazowo poinformuj Państwa w odpowiedniej klauzuli informacyjnej o dobrowolności lub konieczności ujawnienia danych osobowych.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB UPRAWNIONYCH DO DZIAŁANIA W IMIENIU NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH I KLIENTÓW

Państwa dane osobowe Wirthwein uzyska od Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy.

Cel i podstawa przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w związku ze świadczeniem usług na rzecz Państwa pracodawcy lub zleceniodawcy przez Wirthwein, tj. w celu podjęcia działań dążących do zawarcia umowy w związku z Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym w celu przygotowania dedykowanej dla oferty, a w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Państwa pracodawcą lub zleceniodawcą a Wirthwein również w celu realizacji zawartej umowy, w tym umożliwienia korzystania z usług i funkcji oferowanych przez Wirthwein, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a więc dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Wirthwein w postaci zawarcia i realizacji umowy handlowej, do czasu całkowitej realizacji przedmiotu umowy lub do czasu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z korzystaniem przez Państwa z serwisu. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych.

Dotyczące Państwa dane Wirthwein może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisach, których jest operatorem. Państwa dane osobowe Wirthwein może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w operowanych przez niego serwisach lub w dziale Podmiot odpowiedzialny.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH

Cel i podstawa przetwarzania danych

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • prowadzenia marketingu produktów i usług własnych z wykorzystaniem dotyczących Państwa danych – na podstawie realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia działań z zakresu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, a więc art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym zgodnie z przepisami art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Państwa dane osobowe w tym przypadku będą przetwarzane przez Wirthwein do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych lub do czasu wycofania zgody na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną;
 • do tworzenia statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Wirthwein, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • do prowadzenia i analizy wyników badań satysfakcji klienta w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i kontroli jakości, mających na celu rozwój Wirthwein, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;
 • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi wyniknąć w związku z dystrybucją materiałów marketingowo-informacyjnych. W takim przypadku Państwa dane będą wykorzystywane w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń. Po tym okresie Państwa dane zostaną bezpowrotnie usunięte z naszych baz danych

Dotyczące Państwa dane Wirthwein może zbierać za pomocą formularzy zamieszczonych w serwisach, których jest operatorem. Państwa dane osobowe Wirthwein może również uzyskać, jeżeli napiszą Państwo lub zadzwonią do niego wykorzystując dane kontaktowe podane w operowanych przez niego serwisach lub w dziale Podmiot odpowiedzialny.

Inne informacje

Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym mogą być profilowane. Oznacza to, że w oparciu o posiadane przez nas dane osobowe dotyczące Państwa oraz informacje dotyczące produktów, które Państwo nabyli lub usług, z których Państwo korzystają, lub plików Cookies, jakie są zapisane na Państwa urządzeniu będziemy przeprowadzać wnioskowania dotyczące Państwa preferencji i zainteresowań, które to mogą posłużyć nam np. do budowy Państwa profilu marketingowego..

Profilowania używamy na przykład w następujących przypadkach:.

 • używamy narzędzi do oceny, aby zapewnić Państwu ukierunkowane informacje i porady dotyczące produktów i usług. Umożliwiają one dostosowanie komunikacji i reklamy do Państwa potrzeb, w tym badania rynku i opinii. W oparciu o zbudowane profile będziemy mogli lepiej dopasowywać do Państwa oczekiwań nasz przekaz marketingowy, co oznacza, że będziecie Państwo otrzymywać od nas mniej nieprzydatnych informacji i ofert produktów, których zakupem nie będą Państwo zainteresowani;
 • wykorzystujemy punktację do oceny Państwa zdolności kredytowej. Polega to na obliczeniu prawdopodobieństwa, z jakim klient wypełni swoje zobowiązania płatnicze zgodnie z ustaleniami umownymi. Ocena punktowa opiera się na matematyczno-statystycznie uznanej i sprawdzonej procedurze. Obliczone wartości punktowe wspierają nas w procesie podejmowania decyzji w kontekście transakcji produktowych i są uwzględniane w bieżącym zarządzaniu ryzykiem.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Są to podmioty współpracujące z nami na podstawie odrębnie zawartych umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty zapewniające obsługę IT, instytucje świadczące usługi finansowe i kredytowe lub porównywalne instytucje, do których przekazujemy dane osobowe w ramach stosunków handlowych (np. banki, agencje kredytowe), audytorzy, przedstawiciele handlowi Wirthwein). Przekazujemy tylko niezbędne dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie tych danych. Możemy przekazywać informacje dotyczące Państwa tylko wtedy, gdy wymaga tego prawo, gdy wyrazili Państwo na to zgodę lub gdy jesteśmy upoważnieni lub zobligowani do przekazywania informacji.

Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w tym organom i instytucjom publicznym (np. organom podatkowym, organom ścigania w sprawach karnych, w szczególności policji i prokuraturze, sądom, urzędom stanu cywilnego), jeżeli istnieje taki prawny lub urzędowy obowiązek.

Transfer danych do organów w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ma miejsce, jeżeli:

 • jest to niezbędne do realizacji Państwa zleceń (np. zleceń dostawy)
 • jest to wymagane przez prawo (np. obowiązek sprawozdawczości podatkowej) lub
 • otrzymaliśmy Państwa zgodę.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (tzw. państwo trzecie) ani organizacjom międzynarodowym, chyba że wyraźnie wyrażą na to Państwo zgodę lub gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Niemniej jednak w związku z podejmowaniem określonych aktywności (tj. korzystanie z wtyczki Google czy z Cookies w ramach strony internetowej Wirthwein), Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które mają swoją siedzibę w Państwach trzecich wyłącznie jeżeli transfer taki przeprowadzany jest zgodnie z przepisami RODO. Jeżeli przekazujemy dane do państwa trzeciego zapewniamy, że względem kraju do którego przekazujemy dane została wydana adekwatna decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony Państwa danych. W przypadku kontrahentów mających siedzibę lub biuro operacyjne w USA zapewniamy, że nasz kontrahent pozostaje podmiotem certyfikowanym w ramach programu Privacy Shield. W przypadku braku odpowiedniej decyzji oraz kontrahentów z USA nienależących do programu Privacy Shield zapewniamy, że z naszym kontrahentem podpisaliśmy umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Ponadto, przewiduje się ujawnienie danych do organów w państwach trzecich, jeżeli ujawnienie takie jest wymagane ze względu na regulacje prawne dotyczące zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i innych czynów przestępczych, a także w ramach równoważenia interesów. W indywidualnych przypadkach dane osobowe (np. dane identyfikacyjne) mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z poziomem ochrony danych w Unii Europejskiej.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem Państwa danych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, zgodnie z art. 15 RODO;
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 16 RODO;
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO, jeżeli:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora lub Współadministratorów,
  • wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator lub Współadministratorzy nie mają innej podstawy prawnej aby przetwarzać te dane osobowe,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora lub Współadministratorów nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 18 RODO, jeżeli:
  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi lub Współadministratorom sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez Administratora lub Współadministratorów,
  • Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora lub Współadministratorów prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie konieczności dla realizacji umowy oraz jest realizowane w sposób zautomatyzowany;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z art. 21 RODO, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub Współadministratorów, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją. Możliwość wyrażenia sprzeciwu dotyczy również profilowania w rozumieniu art. 3 pkt 4) RODO. W przypadku wniesienia sprzeciwu, nie będziemy już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne, uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

  Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zgód na wykorzystanie Pani/Pana adresu e-mail oraz/lub numeru telefonu w celu prowadzenia działań marketingowych oraz zgód wyrażonych w związku ze stosowaniem technologii Cookies, o ile zgody takie zostały wyrażone, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
  By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt (zob. Podmiot odpowiedzialny).

  Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Ponadto zgodnie z art. 22 RODO mają Państwo prawo nie podlegać w pełni zautomatyzowanemu procesowi decyzyjnemu. Z zasady nie wykorzystujemy w pełni zautomatyzowanego procesu podejmowania decyzji w celu nawiązania, wdrożenia i zakończenia stosunków handlowych. Jeżeli w indywidualnych przypadkach będziemy stosować te procedury (np. w celu ulepszenia naszych produktów i usług), poinformujemy Państwa o tym oraz przekażemy Państwu informacje o przysługujących Państwu prawach.

   

  BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

  Zobowiązujemy się do ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności do ich nieujawniania osobom trzecim oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce Prywatności.
  Nasi pracownicy i firmy, z których usług korzystamy, są zobowiązani do zachowania tajemnicy i przestrzegania przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są zabezpieczone przed bezprawnym udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osoby nieupoważnione, zniszczeniem, utratą, uszkodzeniem lub zmianą oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony Państwa danych. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz fizyczne i informatyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowujemy dane osobowe. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

  Anonimizacja IP w technologii Google

  W związku z tym, że strona korzysta z wielu usług Google LCC, by wzmocnić bezpieczeństwo Państwa danych aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w trakcie przetwarzania informacji na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zanim zostanie przekazany do USA, na serwery Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Google będzie wykorzystywał informacje pozyskane z Cookies wraz ze skróconym adresem IP do oceny korzystania z naszego serwisu przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz Wirthwein w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

  Polityka Cookies

  Cookies (tzw. „ciasteczka”) to pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Ich zawartość może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci Państwa urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty lub aktywności.

  Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/  lub https://wszystkoociasteczkach.pl/ .

  W naszych serwisach korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii – dalej nazywanych zbiorczo Cookies. Poniżej znajdą Państwo informację, jak postępujemy z informacjami uzyskanymi w wyniku korzystania z Cookies.

   

  DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY COOKIES?

  W ramach naszego serwisu oraz dostarczanych aplikacji i platform wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania naszych produktów oraz oferowanych funkcjonalności, w tym zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego.
  Korzystamy również z Cookies funkcjonalnych, umożliwiających nam zapamiętywanie wyborów i ustawień użytkownika. Dzięki tym informacjom jesteśmy w stanie zoptymalizować działanie produktu i dostosować go do indywidualnych ustawień użytkownika, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika.
  Możemy również korzystać z Cookies wydajnościowych. Takie Cookies zbierają informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta z naszych produktów, wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu i optymalizacji tak, by zapewnić maksymalną funkcjonalność produktu. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam w szczególności identyfikować szczególnie popularne wśród użytkowników obszary naszych stron internetowych. Informacje te umożliwiają również pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.

  Podstawą prawną dla zbierania Państwa danych odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora danych.
  Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą:

  • zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania strony www;
  • dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika czy też zapamiętywanie hasła (podtrzymanie zalogowanego użytkownika);
  • prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej,
  • reklamy i promocji, dystrybucji materiałów informacyjnych i reklamowych za pośrednictwem serwisu.

  Odwiedzając nasz serwis pozostają Państwo anonimowi tak długo, aż sami Państwo nie zdecydują inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się Państwo z nami łączą.

   

  THIRD PARTY COOKIES

  Nasz serwis zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne oraz reklamowe. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywanych przez nasz serwis mogą być przekazywane tym podmiotom.
  Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje dotyczące podmiotów trzecich, których Cookies są dystrybuowane przez nas serwis:

  Dostawca technologii Cookies

  Oznaczenie, DostawcaZapoznaj się z:
  Google LLC (Google Universal Analytics; YouTube)Polityką prywatności Google
   Polityką Cookies Google

   

  Korzystamy również z wtyczek społecznościowych na naszej stronie internetowej. Nie można wykluczyć, że odpowiedni serwis społecznościowy lub dostawca usług może już w momencie wywołania naszej strony internetowej dowiedzieć się o Państwa wizycie na naszej stronie. Odnosi się to co najmniej do sytuacji, gdy użytkownik posiada również aktywne konto w danym portalu społecznościowym i jest zalogowany na konto podczas wizyty na naszej stronie. Jeśli nie chcesz, aby dostawcy mediów społecznościowych mogli połączyć Twoją wizytę z naszą stroną, wyloguj się ze swojego konta użytkownika w poszczególnych mediach społecznościowych.

  Z uwagi na wtyczki, Cookies w naszym serwisie mogą być dostarczane przez:

  Dostawca technologii Cookies

  Oznaczenie, DostawcaZapoznaj się z:
  Linked InPolityką prywatności LinkedIn
   Polityką Cookies LinkedIn i Tabelą wykorzystywanych przez LinkedIn Cookies
  FacebookPolityką prywatności Facebook
   Polityką Cookies Facebook
  TwitterPolityką prywatności Twitter (eng)
   Polityką Cookies Twitter (eng)
  XingPolityką prywatności Xing (eng)
  InstagramPolityką prywatności Instagram (eng)

  Nasza strona wykorzystuje funkcje z Wikipedii. Dostawcą jest Wikipedia Foundation Inc. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do jednej z naszych stron, która zawiera funkcje Wikipedii, następuje połączenie z serwerami Wikipedii. Zgodnie z naszą wiedzą, nie są przechowywane żadne dane osobowe. W szczególności nie są zapisywane żadne adresy IP ani nie jest oceniane zachowanie użytkownika.
  Więcej informacji na temat ochrony danych można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych w Wikipedii pod adresem: https://meta.wikimedia.org/wiki/Privacy_policy/de .

   

  ZARZĄDZANIE COOKIES PRZEZ UŻYTKOWNIKA

  Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym serwisem. Możecie Państwo uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć. Mogą Państwo również samodzielnie usunąć już zapisane na Państwa urządzeniu Cookies. Blokowanie lub usuwanie Cookies może jednak sprawić, że nie będą Państwo w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Należy pamiętać, że ustawienia różnią się w zależności od używanej przeglądarki.
  Więcej informacji:

  W zależności od ich funkcji i celu, korzystanie z niektórych Cookie wymaga zgody użytkownika. Wynika to z art. 173 ustawy Prawo telekomunikacyjne. Nie jest wymagana zgoda na pliki cookie, jeśli są absolutnie niezbędne do korzystania z naszego serwisu lub innych funkcjonalności albo do zagwarantowania bezpieczeństwa informatycznego. Pliki cookie do wszystkich innych celów, takich jak indywidualna optymalizacja strony internetowej, marketing lub statystyczna ocena Twojej aktywności na stronie internetowej, wymagają Twojej zgody.

  Przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia dotyczących Państwa danych, zgromadzonych przez nas, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

   

  Pozostałe informacje

  Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane w niniejszej Polityce prywatności i Cookies mają zastosowanie wyłącznie do przetwarzania danych przez Wirthwein, nie odnoszą się do stron internetowych i aplikacji dostarczanych przez podmioty trzecie. Serwisy Wirthwein mogą zawierać linki do stron internetowych i aplikacji osób trzecich, które mogą być interesujące dla użytkownika. Wirthwein nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych w ramach stron internetowych lub aplikacji, które nie są obsługiwane przez Wirthwein, ani za ich treść.

  Polityka prywatności i Cookies obowiązuje od dnia 19 Stycznia 2023.