Kształtujemy z wizją

ze wspólną strategią rozwoju.

Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem w duchu firmy rodzinnej

Jesteśmy spółką zależną od Wirthwein AG, wszystkie akcje spółki są własnością rodziny Wirthwein. Spółka akcyjna jest zarządzana przez zarząd i kontrolowana przez radę nadzorczą. Główną siedzibą Wirthwein AG jest Creglingen, małe miasteczko na południu Niemiec.
Wirthwein AG pełni różne funkcje centralne dla międzynarodowych oddziałów Wirthwein i jest centrum kompetencji dla wszystkich zakładów na świecie.

Rodzina Wirthwein od początku firmy stawiała na rozwój innowacyjności. Spójność strategii i zrównoważony rozwój do dodatkowe wartości, które towarzyszą rozwojowi firmy.

 

Kierownictwo zakładu w Łodzi pracuje jako silny zespół, dzięki czemu rozwijamy naszą pozycję lidera jakości i specjalisty w dziedzinie przetwórstwa tworzyw sztucznych. W centrum naszej strategii stawiamy klienta i jego różnorodne potrzeby.

Wszystkie lokalne struktury zarządcze i organizacyjne wspierają systematyczny proces optymalizacji poprzez jasne określenie odpowiedzialności we wszystkich działach i jednostkach biznesowych.

Rodzina Wirthwein jest szczególnie dumna z faktu, że Łódź zawsze pracowała z całkowicie polskim zespołem i z polskimi menedżerami.

Zarząd Wirthwein SE, od lewej: Thomas Kraus, Marcus Wirthwein, Holm Riepenhausen, Dr. Ralf Zander.

Rada Dyrektorów

Zarząd Wirthwein SE

Marcus Wirthwein został powołany do Zarządu Wirthwein SE w dniu 1 lipca 2010 roku, 1 lipca 2020 dołączył do niego Dr. Ralf Zander, a Holm Riepenhausen w dniu 1 stycznia 2021. Z dniem 1 stycznia 2022 dodatkowo dołączył Thomas Kraus. Członkowie Zarządu są odpowiedzialni za zarządzanie, kształtują strategię firmy i decydują o podstawowych kwestiach polityki biznesowej.

Marucs Wirthwein podobnie jak jego dziadek i ojciec skończył studia techniczne. Pełni funkcję rzecznika Zarządu. Dr. Ralf Zander magister ekonomii jest odpowiedzialny za zarządzenie finansami przedsiębiorstwa. Holm Riepenhausen odpowiada za dział technologii, wykorzystując wieloletnie doświadczenie biznesowe i edukację techniczną. Inżynier Thomas Kraus przejął stanowisko Chief Sales Officer.

Rada Nadzorcza Wirthwein SE, od lewej: Edmund Brenner, Winfried Seitz, Ingrid Wirthwein i Udo Wirthwein.

Rada Nadzorcza

Organ kontrolny Wirthwein SE

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę nad Zarządem i jest regularnie informowana przez Zarząd o bieżących wydarzeniach i wszelkich decyzjach strategicznych.

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Wirthwein AG od 1 kwietnia 2014 roku jest inż. Udo Wirthwein. Jest on wspierany przez członków Rady Nadzorczej: Ingrid Wirthwein, jego zastępcę Edmunda Brennera i Winfrieda Seitza.

Janusz Krzyzowski,
Dyrektor Zakładu Wirthwein Polska Sp. z o.o.

Wirthwein Polska Sp. z o.o.

Dyrektor Zakładu

Od połowy lipca 2021 roku za działalność operacyjną i dalszy rozwój łódzkich zakładów jest odpowiedzialny Janusz Krzyżowski. Swoje ponad 30-letnie doświadczenie wynosi z branży AGD, gdzie przez wiele lat z powodzeniem zarządzał, m.in. Fabryką Zmywarek w Łodzi.

Punktem ciężkości w nadchodzącym roku będzie uruchomienie nowej lokalizacji planowane na drugi kwartał 2022, wraz z pozyskaniem wykwalifikowanego, wartościowego personelu. Równie dużym wyzwaniem dla dyrektora Wirthwein Polska, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań o międzynarodowym zasięgu, będzie konieczność relokacji części produkcji z zakładu przy ul. Lodowej do nowej fabryki, wsparcie kluczowych klientów rozwojem nowych projektów, jak również dalsza dywersyfikacja i zwiększenie aktualnego portfolio.

Argumenty przemawiające za rozpoczęciem Twojej kariery w Wirthwein Polska.

Wirthwein to my

Dynamiczny, innowacyjny, praktyczny, rodzinny.

Profil Wirthwein Polska