W formie na 0 PPM

z systematycznym, certyfikowanym systemem zarządzania, wykwalifikowanymi pracownikami i zrównoważonymi procesami.

Certyfikowany system zarządzania jakością jako podstawa niezawodności procesów i efektywności ekonomicznej.

Nasz zintegrowany system zarządzania obejmuje cały łańcuch procesów globalnie, we wszystkich lokalizacjach Wirthwein, w tym Wirthwein Polska Sp. z o.o. w Łodzi. Ustandaryzowane i przejrzyste procesy zwiększają wydajność całej Grupy i tworzą podstawę dla powtarzalnych produktów i stałej jakości serii. Oprócz spełniania kryteriów jakościowych, w centrum naszego holistycznego systemu zarządzania znajduje się zrównoważone zarządzanie środowiskiem i zasobami.

Certyfikacje Wirthwein Polska Sp. z o.o.

 • IATF 16949
 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 9001 (shop-in-shop)

 

Pobierz certyfikaty

System zarządzania jakością - „State of the art”

Klient wymaga jakości produktu, a my ją zapewniamy. Dzięki pełnemu zrozumieniu, opanowaniu oraz ciągłej optymalizacji procesów, jesteśmy w stanie terminowo wprowadzać komponenty do produkcji seryjnej.

Indywidualnie zautomatyzowane, specyficzne dla danego produktu procedury testowe oraz wysoko wykwalifikowani pracownicy zapewniają jakość i niezawodność wszystkich naszych komponentów.

 • Zaawansowane planowanie jakości
 • Zapobieganie błędom
 • Zintegrowane monitorowanie procesów
 • Zarządzanie dostawcami
 • Systematyczna optymalizacja
 • Konsekwentne podnoszenie kwalifikacji pracowników

Całe spektrum techniki pomiarowej wykonujemy we własnym zakresie.

Dzięki kompleksowym możliwościom pomiarowym, uzyskujemy szybkie wdrożenie produktu i optymalne wyniki w całym łańcuchu procesów. Zanim jakiś komponent opuści naszą firmę, zostaje kompleksowo sprawdzony pod kątem wszystkich zdefiniowanych kryteriów jakości.

Wyposażenie pomiarowe Wirthwein Polska Sp. z o.o.

 • Maszyny współrzędnościowe do pomiarów 3D
 • Urządzenia do badania wskaźnika szybkości płynięcia tworzywa
 • Urządzenia do badania niewyważenia wentylatorów
 • Analizatory wilgotności tworzywa
 • Wagi
 • Testery szczelności

Ręczne przyrządy pomiarowe:

 • suwmiarki
 • mikrometry
 • czujniki zegarowe
 • płytki wzorcowe
 • wałki pomiarowe
 • kątomierze
 • wysokościomierze
 • głębokościomierze
 • poziomnice
 • klucze dynamometryczne
 • średnicówki
 • pirometry, itp.

Zrównoważony rozwój jako siła napędowa innowacji.

Kompetencje w sektorze motoryzacyjnym

Pomimo dostępnej technologii, to człowiek nadal jest odpowiedzialny za odpowiednią jakość komponentów.

Wirthwein to my!