Wirthwein Academy

Tworzymy przyszłość przez ciągłą zmianę i dzielenie się wiedzą. W ustawicznie zmieniającej się rzeczywistości, zmiana i sprostanie kolejnym wyzwaniom jest warunkiem istnienia firmy.

Ciągły rozwój, jak również rozwój zawodowy i osobisty pracowników to jeden z priorytetów Wirthwein. W kwietniu 2020 w łódzkiej siedzibie Wirthwein rozpoczęliśmy w ramach Wirthwein Academy, cykl szkoleń wewnętrznych skierowanych do pracowników wszystkich działów. Przygotowane i prowadzone przez naszych pracowników – specjalistów w swojej dziedzinie, instruktaże i szkolenia stwarzają pracownikom Wirthwein Polska, możliwość poszerzenia wiedzy oraz podnoszenia kompetencji w miejscu pracy.

 

Wirthwein Academy - uczymy i rozwijamy się ucząc innych.

Dotychczas w ramach Wirthwein Academy odbyło się dwie sesje Akademii Lidera Produkcji jak również szkolenia lean-owe dotyczące 5S czy administracyjne, skupione na obiektach kontrolingowych w SAP. Celem szkoleń Academy jest wpieranie i promowanie rozwoju strategicznego całej firmy poprzez rozwijanie pracowników w kluczowych i istotnych z perspektywy przyszłości, zakresach. Uczestnicząc w szkoleniach Wirthwein Academy pracownicy różnych działów spotkają się, wymieniają spostrzeżeniami, uwagami i pomysłami. Zdaniem trenerów prowadzących, efektem poszkoleniowym Wirthwein Academy jest lepsza komunikacja i większe wzajemne zrozumienie, które wpływa na jakość współpracy pracowników. Dla trenerów, dla których w wielu przypadkach, przekazywanie wiedzy, jest wyzwaniem i nową umiejętnością, udział w Wirthwein Academy jest okazją do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności w teorii i praktyce.