Wieści z Kenii o klasie objętej naszym partonatem

Cargo Human Care e.V. (CHC) obok opieki medycznej stawia na kształcenie zawodowe. Założone w 2007 roku stowarzyszenie prowadzi centrum medyczne oraz placówki dla pokrzywdzonych dzieci i młodzieży, a także mały ośrodek szkolenia zawodowego w Kiambu, na północ od kenijskiej stolicy Nairobi.

Oferowane praktyki zawodowe są zorientowane na lokalne wymagania rynku pracy. Dwie lokalne ekspertki przekazują niezbędne zagadnienia teoretyczne i prowadzą praktyczne instruktaże dla uczestników szkolenia.

Szkolenie koncentruje się na krawiectwie i obróbce skóry. Na zakończenie można przystąpić do egzaminu i uzyskać w ten sposób uznawany przez państwo certyfikat ukończenia szkolenia. CHC wspiera również absolwentów w późniejszym poszukiwaniu pracy.

Kształcenie zawodowe w sektorze rzemieślniczym jest w Kenii generalnie czymś nowym. Jeszcze kilka lat temu obowiązywała zasada "learning by doing". Szkolenia z podziałem na teorię i praktykę były rzadko oferowane przez stronę urzędową.